WOP! waarom?

Met WOP! willen we ons steentje bijdragen voor een duurzame planeet. Dit doen we door op verschillende thema’s in te zetten, informatie hierover te delen en aan te zetten tot actie.

plastic afval

ontbossing

fast fashion

digitale & elektronische voetafdruk

verborgen impact

Plastic afval

Een wereldwijd probleem

Het was de Belgisch-Amerikaanse chemicus Leo Baekeland die ruim een eeuw geleden Bakeliet ontwikkelde: de eerste massaal geproduceerde kunststof. Tegenwoordig zijn er talloze soorten plastic met alle mogelijke eigenschappen. Jammergenoeg heeft dit wondermateriaal in de tijdspanne van minder dan een mensenleven ook geleid tot de “plastic soep”: Plastic is werkelijk overal, in water, bodem en lucht.

De planeet vervuilt in een ongekend hoog tempo. Meer dan duizenden diersoorten hebben op de één of andere manier last van al dat plastic. Ze krijgen het binnen, ze verwonden zich of stikken erin. Ook voor de mens heeft de plastic soep dramatische gevolgen en aanwijzingen voor gezondheidsschade stapelen zich op. Het is aan de mens om het tij te keren, en te voorkomen dat we de toekomstige generaties blijvend opzadelen met dit probleem.

Het tij keren kan, door minder overbodig plastic te gebruiken. In Tielt worden bijvoorbeeld jaarlijks naar schatting meer dan 2 miljoen maaltijdverpakkingen na eenmalig gebruik weggegooid. Een groot aandeel daarvan komt vroeg of laat in onze leefomgeving terecht. Deze trend doet zich uiteraard niet alleen in Tielt voor, maar wereldwijd. Als een vloedgolf overspoelt het plastic afval onze planeet, met gemiddeld een vrachtwagen aan plastic afval die per minuut in de oceaan belandt. Als we geen actie ondernemen, dan is er in 2050 meer plastic dan vis in onze zeeën!

infografiek die de impact van plastic afval in de wereld en de oceanen weergeeft

Met het project Basta! verkleint Wop! de afvalberg in Tielt. Het concept is eenvoudig: met herbruikbare Basta!-potjes kan iedereen op een toegankelijke manier terecht in een groot aantal Tieltse zaken. Momenteel doen al vier Tieltse zaken mee met dit concept: Koken, Eaudette, Carlito en Pizza Aversa. We zijn volop op zoek naar andere geïnteresseerde horecazaken in Tielt om dit succesverhaal uit te breiden. Contacteer ons voor meer info!

Wil je meer lezen over de plastic problematiek of wil je zelf iets doen? Ga dan naar onze zero waste tips, breng een bezoekje aan onze verpakkingsvrije winkel Bokaal! of verdiep je verder in de problematiek. We zetten je hieronder alvast op weg.

Ontbossing

Elke seconde verdwijnt er een voetbalveld aan bos

Veel bossen op onze planeet zijn sterk bedreigd. Elk uur gaat het over meer dan 300 voetbalvelden aan bossen die plaats moeten maken voor landbouw en verstedelijking. Hierdoor wordt ook het leefgebied van vele planten en dieren vernietigd en verstoord. Ook de lokale bevolking – die vaak afhankelijk is van het bos voor voedsel en levensonderhoud – heeft hieronder te lijden. Bovendien komen er in de plaats van het bos vaak functies die een extra druk uitoefenen op het milieu.

infografiek die belangrijke cijfers over ontbossing samenvat

Zeker de tropische wouden verdwijnen aan een ongekende snelheid. Eén van de belangrijke oorzaken hiervan is het gebruik van palmolie. Palmolie zit in tal van producten, zoals babyvoeding, koekjes, choco, pindakaas, speculoospasta, chips, en in verzorgingsproducten zoals shampoo, bodylotions, zepen en detergenten. Palmolie wordt de laatste jaren ook massaal gebruikt voor de productie van biodiesel, een alternatief voor fossiele brandstoffen dat evengoed ten koste gaat van milieu, dier en ongerepte natuur…. Gelukkig zijn er organisaties die palmolie producenten stimuleren om op een meer duurzame wijze te werken, met aandacht voor milieu en mens. Labels maken dat duidelijk, zoals Rainforest Alliance en RSPO.

We kunnen een sterk signaal geven door steevast te kiezen voor die producten die een label van duurzame palmproductie dragen, of nog beter, door voor voedingswaren te kiezen zonder palmolie. Deze vind je bijvoorbeeld in onze duurzame winkel Bokaal!

Wil je nog meer lezen over de problematiek van palmolie? Check dan deze websites:

Fast Fashion

Weg van de consumptiecultuur?

Kleren, we kopen ze gretig en wisselen met de regelmaat van de klok. Voor elke gelegenheid, elke activiteit, elke ontmoeting een ander tenue. Onze kinderen groeien, maatjes veranderen. De Fast fashion cultuur zorgt er bovendien voor dat we veel kledij ook snel weggooien en vervangen door iets nieuws. Ook ons online koopgedrag draagt bij tot een enorme afvalberg van textiel: wat teruggestuurd wordt omdat het niet past of ons niet aanstaat, komt zelden of nooit terug in de rekken maar wordt vaak gewoon verbrand.

“Als er niets verandert, zullen we tegen 2050 150 miljoen ton aan kleding dumpen of verbranden”

We staan echter zelden tot nooit stil bij de gigantische impact van de textielproductie. Op het milieu, op klimaat maar ook op onze medemens. De mate waarin het overgrote deel van de bevolking kledij consumeert, is voor onze planeet onhoudbaar. Voor het maken van kleding zijn immers zeer veel grondstoffen nodig. Het gebruik van land, water, energie en chemicaliën heeft een grote impact op mens en natuur.

infografiek die de impact van de textielindustrie en modewereld op sociale, economische en ecologische duurzaamheid weergeeft

Digitale & elektronische voetafdruk

Groter dan je denkt

Wist je dat er elke minuut bijna 100.000 nieuwe smartphones worden gemaakt? Voor elke smartphone zijn zeldzame grondstoffen nodig zoals goud, lithium en kobalt. De mijnbouw voor die metalen heeft een grote milieu impact en brengt veel gezondheidsrisico’s en andere gevaren mee voor de arbeiders en omwonenden. Bovendien hebben deze toestellen een erg korte levensduur en wordt vandaag slechts zo’n 15% van alle elektronisch afval gerecycleerd.

infografiek die de impact van de digitalisatie en ICT in beeld brengt

Ooit al van e-waste gehoord? Om alle gegevens op het internet te bewaren, hebben we servers nodig. Denk zelf maar eens aan alle e-mails, foto’s, en filmpjes die je verstuurt. Die moeten allemaal ergens “in de cloud” worden bewaard. Die servers verbruiken enorm veel energie. Qua uitstoot van broeikasgassen, is het gebruik van het internet goed voor 900 miljoen ton CO2 of 3,7% van de wereldwijde uitstoot. Dat is het equivalent van al het luchtverkeer in de wereld. Dit cijfer zal naar verwachting verdubbelen tegen 2025.

“Binnen 10 jaar is het internet naar verwachting verantwoordelijk
voor 20% van het wereldwijde energieverbruik”

Is het eindeloos delen van zoveel foto’s en filmpjes nodig? Kuis je af en toe ook eens je online folders op? Denk je twee keer na alvorens een mailtje te versturen? Zijn er apps op je smartphone die je nauwelijks gebruikt? Digital cleanup day helpt je op weg om je eigen digitale afdruk te verkleinen.

Verborgen impact

Hoezo, verborgen impact?

We hebben als Westerse consument een grote impact op het klimaat en de natuur en deze impact is vaak veel groter dan we denken. Als het over duurzaamheid gaat, focussen we ons nog te vaak op de klimaateffecten binnen de eigen landsgrenzen. Hierdoor laten we de vervuiling, uitputting van grondstoffen en ontbossing in de productielanden buiten beschouwing en creëren we zo een blinde vlek. De meeste impact heeft al plaatsgevonden nog voordat we een product in de winkel kopen.

afbeelding van Think Big Act Now, over de verborgen impact van ons doen en laten.
© Think Big Act Now. Mogelijk gemaakt door Stichting EcoPositief.

Zo wordt bij de productie van een nieuwe wagen al meer CO2 uitgestoten dan als je drie jaar zou rondrijden met diezelfde wagen. De verborgen impact zit in bijna alle nieuwe spullen die we kopen. Af en toe iets laten liggen, minder vlees eten, de auto wat meer aan de kant laten staan, producten herstellen of een tweede leven geven is dus de boodschap… Want als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Belg of Nederlander vandaag, dan hadden we niet 1 maar 3,6 aardbollen nodig!


De mensen van “Think Big Act Now” hebben dit moeilijke verhaal op een heel heldere manier in beeld gebracht. Check zeker eens hun website of bereken je eigen impact via hun tool, die je ook concreet op weg helpt om jouw eigen impact te verminderen.

Getriggerd? In Bokaal vind je ook het boek van de verborgen impact.